Bilimsel Program

Ulusal Nöroloji Hemşirelik Sempozyumu

14:00-14:10 Açılış Konuşmaları
Aylin Akçalı
Murat Terzi
(Türk Nöroloji Derneği Başkanı)
Zehra Durna (Türk Nöroloji Hemşireliği Derneği Başkanı)
14:10-15:40 Genel Nöroloji (I.Oturum)
Oturum Başkanları: Aylin Akçalı, Murat Terzi
14:10-14:30 Nöroloji Hemşireliğinin Tanımı-Sınırları-Sorumlulukları Nelerdir?
Zeliha Tülek
14:30-14:50 Nörolojik Muayene
Murat Kürtüncü
14:50-15:10 Nörolojide Kullanılan Spesifik Tetkikler
Gülşen Akman
15:10-15:30 Nörolojik Hastalıklarda Mikrobiatanın Yeri-İkinci Beyin
Aslı Tuncer
15:30-15:40 Soru ve Cevaplar
15:40-16:50 Yaşam Kalitesi  (II.Oturum)
Oturum Başkanları: Özden Şener, Canan Yücesan
15:40-16:00 Nörolojik Hastalıklarda Tanıyla Başetme Yolları
Serap Güleç
16.00-16:20 Nörolojik Hastalıklarda Özbakım
Seval Ağaçdiken
16:20-16:40 Nörolojik Hastalıklarda Hemşirelik Açısından Tedavi Uygulamaları
Afitap Özdelikara
16:40-16:50 Soru ve Cevaplar
16:50-17:05 Kahve Arası
17:10-18:50 Hareket Bozuklukları (III.Oturum)
Oturum Başkanları: Ayşe Bora Tokçaer, Cenk Akbostancı
17:10-17:30 Parkinson Hastalığı Tanımı-Motor Belirtileri-Evreleri
Selçuk Çomoğlu
17:30-17:50 Parkinson Hastalığında İlaç Tedavisine Bağlı Motor Komplikasyonlar ve Yönetimi
Feriha Özer
17:50-18:20 Levodopa ve Apomorfin Testleri ve Cihaz Destekli Tedaviler
Ahmet Acarer
Panelistler: Fatma Bayındır, Seda Korkmaz (Apomorfin) Sakine Boyraz Özkavak, Meltem Civil
18:20-18:40 Parkinson Hastalarında Hemşirelik Bakımı
Sakine Boyraz Özkavak
18:40-18:50 Soru ve Cevaplar
18:50-19:30 Genel Nöroloji, Hareket Bozukluğu ve Epilepsi Sözel Sunumları Oturumu
Oturum Başkanları: Feriha Özer, Ayşe Bora Tokçaer, Kadriye Ağan
19:30-20:30 Akşam Yemeği
09:00-10:30 Multiple Skleroz (IV.Oturum)
Oturum Başkanları: Ömer Faruk Turan, Hüsnü Efendi
09:00-09:20 MS Patofizyolojisi ve Tipleri
Hüsnü Efendi
09:20-09:40 MS Atak- Psödoatak Klinik Ayrımı ve Tedavisi
Burcu Altunrende
09:40-10:00 Uydu Sempozyumu
Aksel Siva, Murat Terzi
  MS Tedavi İlaçları Yan Etkileri ve İnfüzyon Uygulamaları
Panelistler: Fatma Bayındır, Murat Şener, Aleyna Çağlar Okumuş, Sevda Öztürk Erden, Dicle Güneş
10:00-10:30 MS Hastalığında D Vitamini Desteğinin Önemi ve Diğer Suplementler, MS Hastalığında Beslenme
Rana Karabudak
10:30-10:50 Kahve Arası
10:50-13:00 Multiple Skleroz (V. Oturum)
Oturum Başkanları: Ufuk Aluçlu, Nilda Turgut
10:50-11:20 EDSS, MSFC, 25 Adım Yürüme Testi Nasıl Yapılır? Hasta Takibinde ve İlaç Raporlarındaki Yeri Nedir?
Aleyna Çağlar Okumuş
11:20-11:40 MS’te Atak Dışı Semptomlar ve Yaklaşım
Belgin Koçer
11:40-12:00 MS Hastalıklarda Kognitif Yıkım Değerlendirme Testleri
Cahit Keskinkılıç
12:00-13:00 MS Konulu Sözel Sunumlar
Oturum Başkanları: Tahir Yoldaş, Şeref Demirkaya
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 Serebrovasküler Hastalıklar (VI. Oturum)
Oturum Başkanları: Murat Arsava, Aylin Özakgül
14:00-14:20 İnme Patofizyolojisi ve Zaman Beyindir
Mine Sorgun
14:20-14:40 Temel Vasküler Nöroanatomi ve Vasküler Sendromlar
Bilgehan Acar
14:40-15:00 Akut İnme Tedavileri Sonrası Akut ve Kronik Dönem İzlem Prensipleri
Bijen Nazlıel
15:00-15:20 İnme Hastasının Takibinde Kullanılan Skalalar: GKS ve NIHSS
Gülsen Çağlar
15:20-15:30 Soru ve Cevaplar
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-17:50 YOĞUN BAKIM (VII. Oturum)
Oturum Başkanları: Mehmet Akif Topçuoğlu, Erdem Yaka
15:45-16:05 NYB'da Ajite Hastaya Yaklaşım
Gökhan Şahin
16:05-16:25 NYB Hastasında Enteral Beslenme ve Disfajiye Yaklaşım Prensipleri
Uğur Çevik
16:25-17:00 NYB’da Enfeksiyon Kontrolü
Burcu Acar Cinleti
Panelistler: Zeliha Tülek, Sakine Memiş, Aysel Çavuşoğlu
17:00-17:20 NYB Havayolu Yönetimi
Tuğçe Mengi
17:20-17:40 Nörolojik Hastalıklarda IV Immunglobulin Kullanımı
Aylin Akçalı
17:40-17:50 Soru ve Cevaplar
17:50-19:00 Yoğun Bakım ve İnme Konulu Sözel Bildiriler ve Poster Sunumları
Oturum Başkanları: Mehmet Akif Topçuoğlu, Ayfer Karadakovan
20:00-21:00 Akşam Yemeği
09:00-10:30 Epilepsi (VII. Oturum)
Oturum Başkanları: Mukadder Mollaoğlu, Kadriye Ağan
09:00-09:20 Nöroloji Hastasında Stres Yönetimi Yoga, Meditasyon, Mindfulness Tekniklerinin Rolü
Ahmet Özşimşek
09:20-09:40 Epileptik Nöbet Tiplerinin Özellikleri - Hemşirelerin Yaklaşımları
İrem Yıldırım
09:40-10:00 Epileptik Nöbet ve Nöbet Ayırıcı Tanısı
İrsel Tezer
10:00-10:20 Status Epileptikus Tanı ve Tedavisi
Kadriye Ağan
10:20-10:30 Soru ve Cevaplar
10:30-10:50 Sözel Bildiri Birincisi Ödülü ve Kapanış