DAVET MEKTUBU

Sayın Nörolog Meslektaşlarım ve Sevgili Nöroloji Hemşireleri,

Nöroloji, diğer tıp branşları içerisinde en zorlu tanıların konulduğu, en sıkıntılı hastalıkların takip ve tedavi edildiği alanlardan birisidir.

Nörolojinin bu zorlu yolculuğunda hekimlerin her zaman omuz omuza ilerlediği, olmazsa olmaz dediği hemşirelerimizin emekleri ise asla yadsınamaz.

Hepimizin de bildiği gibi yoğun hastane ortamlarında, teorik eğitim saatlerimiz kısıtlı kalmaktadır. Hem bu teorik bilgileri tamamlamak, hem güncel bilimsel verileri takip edebilmek adına iki buçuk günlük dolu dolu bir bilimsel program oluşturarak nöroloji hekimlerimizi ve hemşirelerimizi bir araya getirmeyi hedeflemiş bulunuyoruz.

Önceki yıllarda nörolojinin çeşitli alt branşlarında (multipl skleroz, inme, nörolojik yoğun bakım, hareket bozuklukları) ayrı ayrı hemşirelik eğitim toplantıları gerçekleşmiştir. Ancak kliniklerde hemşireler her alt branşa ait hasta grupları ile karşılaşmaktadır. Bu sebeple tüm nörolojik hastalıkların bir arada ele alındığı bir sempozyum olmasının daha faydalı olacağını düşündük.

İlk Ulusal Nöroloji Hemşirelik Sempozyumu’nun Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olan Ankara'da olmasını tercih ettik. 13-15 Eylül tarihlerinde The Ankara Otel’de gerçekleşecek sempozyumumuzda tüm katılımcı doktor ve hemşirelerimize verimli bir toplantı olmasını diliyor, hepinizin katılımını heyecanla bekliyoruz.

Düzenleme Kurulu ​​​​​​​​​​​
Prof. Dr. Aylin Hengirmen Akçalı
Prof. Dr. Murat Terzi​​​​
Prof. Dr. Zeliha Tülek